Hem

Välkommen till oss i Bara


Coronavirus

Med anledning av den ökade risken för smitta så är det viktigt att vi alla följer rekomendationerna att tvätta händer ofta.

Är ni hostiga eller känner er sjuka på något sätt, stanna hemma.

Hej alla. Lite uppdateringar om läget med träning. Måndagar och Onsdagar kör vi på som vanligt. Ta nu ansvar och tänk genom situationen, följ reglerna nedan. OM DU ÄR MINSTA SJUK: Stanna hemma! OM TRÄNARNA ANSER ATT DU ÄR MINSTA SJUK: Då får du gå hem! Nästa vecka kör vi på som vanligt, men med samma regler som ovan. Om ingen annan information ges. Allt kan i dessa dagar ändras väldigt snabbt.