Nyheter

Nyheter

Träningen är i full gång.

Både barn- och vuxenträningen är öppen för nybörjare att prova på.


Prova på 2 gånger gratis.


Det är dags för alla medlemmar att betala terminsavgiften.


Jujustu Barn 500 kr.

Jujutsu Vuxna (inkl Kick&Box) 800 kr.

Terminsavgiften betalas in på antingen postgiro eller bankgiro

Postgiro: 949183-8

Bankgiro: 5357-9520

Märk betalningen mer ert eller barnets namn.